40-955 Katowice
ul. Podgórna 4
tel. +48 32 621 56 10
fax: +48 32 621 56 15
sitp@sitp.katowice.pl
 Weź udział

w tworzeniu programu naszego seminarium !!!

 

Nawiązując do wieloletniej już tradycji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Katowicach, w dniach od 22 do 25 marca bieżącego roku, po raz kolejny  organizuje międzynarodowe Seminarium dla rzeczoznawców „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2018”.

Pragniemy Państwu zaproponować możliwość wzięcia czynnego udziału w tworzeniu programu naszego Seminarium. Stąd też oczekujemy na propozycje ciekawych tematów wystąpień z zakresu szerokorozumianej ochrony przeciwpożarowej z jednoczesnym wskazaniem prelegenta. Prosimy o krótkie streszczenie tematu oraz syntetyczne uzasadnienie chęci jego wygłoszenia.

Propozycje proszę nadsyłać w terminie do 15 lutego 2018 r. na adres mailowy mkarolczyk@katowice.kwpsp.gov.pl.  Zarząd zastrzega sobie prawo wyboru tematów, które zostaną wygłoszone w trakcie Seminarium.

Zachęcamy do aktywnego tworzenia programu!!!